تبلیغات
✧♥ Fяozєη Giяl ♥✧ - 9
A Girl with a frozen world frozen heart and frozen eyes

9

دوشنبه 14 بهمن 1392 05:31 ب.ظ

دخـتـر فـروزכּ:) ✧♥ Fяozєη Giяl jiηa ♥✧سـلآم گـایز چ خـبرا ؟

کـدوم رنگـو از عکـس بـالا دوس داریـن ؟!

امـروز مـدرسه نـرفتم همـش نشـستم فـیلم دیـدم ..

خـیلی خـوب بود !

کـاشکی فـردا تـعطیل مـیشد تـا 2 روز اسـتحراحـت میکـردم .

امـروز کـارتون بـاربی و خـواهر هـاش در افسـانه ی اسـب ها رو دانـلود کردم ..

زیـرنویس فـارسیش رو پـیدا نکـردم زیـرنویس انگـلیسی رو دانـلود کـردم ..

چـقدر حـال میده آدم بـا زیـرنویس انگـلیسی یه چـیزی رو مـی بیـنه

احـساس خـوبی به آدم دسـت میده ..

فـیلم Bennie stout رو کـی دیده ؟ ایـنم خـیلی جـالب بود ایـنم

بـا زیـرنویس انگـلیش دیـدم زبـانش فکـر کنم روسـی بود چـقدر زبـان روسی

چـرته واقـعا !

دلـم میخـواد یـه سـایت زیـرنویس فـارسی فیـلم و مـوزیک ویـدیو و کـارتون و..

بـسـآزم .. وبـلاگشـو خـیلی وقـته سـاختم ولی تـوش آپ نکـردم

آخـه مـیترسم یـه عالمـه وقـت بزارم روی زیـرنویس کـردن اینـا

ولی هـیچکـی نیـاد دان کـنه .. تـازه وبـمم مـعـروف نشـه و همـینطور

مـنم ازش خـسته شـم ..

امـروز چـون مـدرسه نـبودم اتـفاق خـاصی هـم نیفـتاد ..

چـن روز پـیش گـشتم دنـبال سـی دی هـام و خـیلی از سـی دی هـام که

گـُمـشون کـرده بـودم رو پـیدا کـردم !

عـاشق گـیسـوکـمندم .. واقـعا خیـلی قشنـگه ..

وای بچـه ها فـرار مـرغی رو دیـدین ؟ مـن خـیلی کـارتونش رو بچـه بودم

دوسـت داشتم الان سـی دیش رو گـم کـردم اگـه هم پـیداش کنم خـش داره

بـاید دوبـاره دانـلودش کـنم ..

خـب دیگـه بـرم ..

نـظـرآ ی یـخـی:) پـُسـت ثـآبت
دستـكـآری:) دوشنبه 14 بهمن 1392 05:55 ب.ظ